Αυτόματες
Αυτόματες

Αυτόματες

Αυτόματες τυλιχτικές μηχανές με εκτατό φιλμ (stretch film) με δυνατότητα ένταξης σε γραμμή παραγωγής και αυτοκινούμενες παλετοδετικές (ρομπότ) οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν πλήρως το διαθέσιμο χώρο καθώς και να συσκευάσουν ασταθή προϊόντα χωρίς να χρειαστεί μετακίνηση τους σε συγκεκριμένη θέση.