Κάθετες από ρολό σωλήνα
Κάθετες από ρολό σωλήνα

Κάθετες από ρολό σωλήνα

Οι αυτόματες κάθετες συσκευαστικές από ρολό σωλήνα, αποτελούν την ιδανική λύση για συσκευασία πολλαπλών ειδών, όπως εξαρτημάτων, φαρμακευτικών προϊόντων, παιχνιδιών και πολλών άλλων.
Μπορούν να συνδυαστούν με ένα ευρύ φάσμα προαιρετικών εξαρτημάτων. Όλες είναι εξοπλισμένες με τις κατάλληλες συσκευές ασφαλείας και είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς.