Ραπτικές
Ραπτικές

Ραπτικές

Ραπτικές μηχανές σάκων. Οι σακοραπτικές είναι κατάλληλες για σάκους από χαρτί, συνθετικό υλικό, γιούτα κ.λ.π.