Κοπίδια & Ψαλίδια
Κοπίδια & Ψαλίδια

Κοπίδια & Ψαλίδια

Κοπίδια & ψαλίδια σε μεγάλη ποικιλία, για κοπή αναλώσιμων υλικών συσκευασίας όπως τσέρκια μεταλλικά και πλαστικά, γωνιές προστασίας κ.ά.