Διαμορφωτικά & Κλειστικά Χαρτοκιβωτίων
Διαμορφωτικά & Κλειστικά Χαρτοκιβωτίων

Διαμορφωτικά & Κλειστικά Χαρτοκιβωτίων

Διαμορφωτικές μηχανές με δίπλωμα των 4 φύλλων της βάσης του χαρτοκιβωτίου, σε συνδυασμό με τις κλειστικές χαρτοκιβωτίων, αποτελούν μία ολοκληρωμένη λύση γραμμής προσφέροντας ταχύτητα και βέλτιστη συγκόλληση/διαμόρφωση. Διατίθενται και πλήρως αυτόματα μηχανήματα εγκιβωτισμού σχεδιασμένα για διαμόρφωση, γέμισμα και κλείσιμο χαρτοκιβωτίων Αμερικάνικου Τύπου.