Συρραπτικά
Συρραπτικά

Συρραπτικά

Συρραπτικά εργαλεία για απλές εργασίες, γραφείου ή βασικής στερέωσης. Επίσης διαθέτουμε για επαγγελματίες συρραπτικά εργαλεία αέρος και συνδετήρες για κάθε εφαρμογή.