Συρραπτικά Χαρτοκιβωτίων
Συρραπτικά Χαρτοκιβωτίων

Συρραπτικά Χαρτοκιβωτίων

Συρραπτικά εργαλεία και μηχανές για τη συρραφή χαρτοκιβωτίων. Χειροκίνητες, ποδοκίνητες ή αεροκίνητες μηχανές για το κλείσιμο των χαρτοκιβωτιων.