Κατσαβίδια Αυτόματα
Κατσαβίδια Αυτόματα

Κατσαβίδια Αυτόματα

Κατσαβίδια αυτόματα επαγγελματικά για χρήση δεσμιδοποιημένης βίδας. Ηλεκτρικά κατσαβίδια για συνεχόμενη εργασία και μπαταρίας για βίδωμα σε δύσκολα σημεία, χωρίς την ενόχληση των καλωδίων.