Καρφωτικά
Καρφωτικά

Καρφωτικά

Καρφωτικά εργαλεία ερασιτεχνικά και επαγγελματικά. Από το πιο απλό χειροκίνητο μέχρι το πλέον επαγγελματικό καρφωτικό εργαλείο. Τα καρφωτικά αέρος ανάλογα την κατανάλωση συνδυάζονται με τον κατάλληλο αεροσυμπιεστή.