Ζυγαριές
Ζυγαριές

Ζυγαριές

Ζυγαριές ηλεκτρονικές, για επαγγελματική και εργαστηριακή χρήση, κορυφαίας κατασκευής. Επιτραπέζιες ή επιδαπέδιες, ηλεκτρονικές πλάστιγγες για τη ζύγιση παλέτας.