Πρέσσες μη Ανακυκλώσιμων
Πρέσσες μη Ανακυκλώσιμων

Πρέσσες μη Ανακυκλώσιμων

Οι πρέσσες μή ανακυκλώσιμων αποβλήτων, είναι ιδανικές για συμπίεση μεταλλικών δοχείων με κάδο συγκέντρωσης υγρών υπολειμμάτων, βαρέλια ή ακόμα και συμπίεση μέσα στους στάνταρ κάδους απορριμμάτων, μειώνοντας τα πόβλητα στο ένα πέμπτο του αρχικού όγκου.