Ανατροπείς φορτίων
Ανατροπείς φορτίων

Ανατροπείς φορτίων

Σταθεροί και κινητοί ανατροπείς φορτίων. Ο αναστροφέας παλέτας μπορεί να σηκώσει και να περιστρέψει φορτία μεγάλου βάρους. Για την εύκολη εναλλαγή παλέτας ή την αλλαγή από εξωτερικού χώρου σε εσωτερικού χώρου παλέτα.