Υλικά Συρρίκνωσης
Υλικά Συρρίκνωσης

Υλικά Συρρίκνωσης

Υλικά συρρίκνωσης για συσκευασία προϊόντων. Φιλμ πολυολεφίνης μικροδιάτρητο, υψηλών απαιτήσεων σε διάφορα πάχη. Φιλμ PVC με εξαιρετικές ιδιότητες συρρίκνωνσης.