Υλικά Συγκόλλησης
Υλικά Συγκόλλησης

Υλικά Συγκόλλησης

Θερμοκόλλες διάφανες και χρωματιστές σε πολλά χρώματα και διαστάσεις για χρήση με πιστόλια θερμοκόλλησης. Κατάλληλες για επαγγελματική αλλά και ερασιτεχνική χρήση.