Πλαστικού
Πλαστικού

Πλαστικού

Συνδετήρες πλαστικού τσερκιού σε διαφορετικούς τύπους και διαστάσεις.