Σακούλες
Σακούλες

Σακούλες

Σακούλες συσκευασίας σε πολλούς διαφορετικούς τύπους και διαστάσεις για την συσκευασία και φύλαξη διαφόρων προϊόντων. Υψηλής ανθεκτικότητας.