Γωνίες
Γωνίες

Γωνίες

Γωνίες προστασίας και συσκευασίας σε ποικιλία τύπων και υλικών. Από χαρτόνι, τυπωμένες, ακμών πλαστικές, αφρώδους υλικού προφίλ και τρίεδρες.