Ψαλίδια Αέρος
Ψαλίδια Αέρος

Ψαλίδια Αέρος

Σημαντικές πληροφορίες:
• Η ιδανική πίεση λειτουργίας για τα ψαλίδια αέρος είναι τα 10 Βar
• Ο σωλήνας αέρος θα πρέπει να έχει κατά ελάχιστο διάσταση 6 x 8 mm
• Τα ψαλίδια κλάδου πρέπει να καθαρίζονται ανά 2 ώρες και να λιμάρονται για τέλειο κόψιμο!
• Η καλύτερη γωνία ακονίσματος είναι οι 45ο
• Κάθε 20 ώρες πρέπει να ρίχνουμε λίγες σταγόνες λάδι απευθείας στην είσοδο του ψαλιδιού (ακροφύσιο)
• Κάθε 20 ώρες πρέπει να ρίχνουμε μερικές σταγόνες λάδι στην μπιέλα του ψαλιδιού που προεξέχει όταν πατάμε την σκανδάλη.