Πρέσες μή Ανακυκλώσιμων Υλικών

Επιλέξτε προιόντα για σύγκριση

FP 5 – Συμπιέζει υλικά Μέσα ΣΤΟ ΒΑΡΕΛΙ

Πρέσα, μη ανακυκλώσιμων υλικών FP 5, συμπιέζει υλικά μέσα στο βαρέλι. Ιδανική για την ανάγκη ασφαλούς καύσης άχρηστων υλικών.

MAXI η λύση για εστιατόρια, κουζίνες, ξενοδοχεία

Πρέσα ΜΑΧΙ για οργανικά υλικά. Για εστιατόρια, κουζίνες και ξενοδοχεία.

Conpress για όλα τα απορρίμματα μέσα σε κάδους 660-1100 λίτρων

Πρέσα γενικών απορριμμάτων Conpress 660-1100 λίτρων. Μερικώς γαλβανισμένη και εξοπλισμένη με μηχανισμό ασφαλούς εκκίνησης.

DS-FP – ΠΡΕΣΣΕΣ ΒΑΡΕΛΙΩΝ έως και 200 lt

Πρέσσες βαρελιών DS – FP έως και 200lt