Οριζόντιες Πρέσες Υλικών

Επιλέξτε προιόντα για σύγκριση

Σειρά AP 35. Η μεγάλη δύναμη συμπίεσης 35 τόνων.

Οριζόντια πρέσα Σειρά ΑΡ35, ο συνδυασμός της μεγάλης δύναμης συμπίεσης και το υψηλό επίπεδο αυτοματισμού δημιουργούν ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα και μια μπάλα μεγάλου βάρους.

Σειρά AP 40. Η μεγάλη δύναμη συμπίεσης 40 τόνων.

Οριζόντια πρέσα Σειρά ΑΡ 40, ο συνδυασμός της μεγάλης δύναμης συμπίεσης και το υψηλό επίπεδο αυτοματισμού δημιουργούν ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα και μια μπάλα μεγάλου βάρους.

Σειρά AP 25-25. Η μεγάλη δύναμη συμπίεσης 25 τόνων.

Οριζόντια πρέσσα Σειρά ΑΡ25-25, ο συνδιασμός της μεγάλης δύναμης συμπίεσης και το υψηλό επίπεδο αυτοματισμού δημιουργούν ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα και μια μπάλα μεγάλου βάρους.

Σειρά KNL 160 – Οριζόντιες πρέσσες συμπίεσης 16 τόνων

Οριζόντια πρέσα της σειράς KNL 16 τόνων, με ψηφιακή οθόνη για ευκολία στη χρήση.

Σειρά KNL 140 – Οριζόντιες πρέσσες συμπίεσης 14 τόνων

Οριζόντια πρέσα της σειράς KNL 14 τόνων, με ψηφιακή οθόνη για ευκολία στη χρήση.

Σειρά KNL 120 – Οριζόντιες πρέσσες συμπίεσης 12 τόνων

Οριζόντια πρέσα της σειράς KNL 12 τόνων, με ψηφιακή οθόνη για ευκολία στη χρήση.

Σειρά ΑP25-20. Η μεγάλη δύναμη συμπίεσης 20 τόνων

Οριζόντια πρέσσα Σειρά ΑΡ25-20, ο συνδυασμός της μεγάλης δύναμης συμπίεσης και το υψηλό επίπεδο αυτοματισμού δημιουργούν ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα και μια μπάλα μεγάλου βάρους.

Σειρά KNL 100 – Οριζόντιες πρέσες συμπίεσης 10 τόνων

Οριζόντια πρέσα της σειράς KNL 10 τόνων, με ψηφιακή οθόνη για ευκολία στη χρήση.