Κάθετες Πρέσες Υλικών

Επιλέξτε προιόντα για σύγκριση

APV 200/2 πολλαπλών θαλάμων 20 τόνων απορριμμάτων

Πρέσσα πολλαπλών θαλάμων APV 200/2 20 τόνων απορριμάτων, εξυπηρετεί πελάτες με μεγαλύτερες ποσότητες απορριμάτων και απαίτηση διαχωρισμού τους. Η στάνταρ έκδοση παρέχεται με δύο θαλάμους.

Kompakt K 65/2-K70/2 πολλαπλών θαλάμων, 5 & 6 τόνων σκουπιδιών

Πρέσσα πολλαπλών θαλάμων, 5 και 6 τόνων σκουπιδιών Kompakt K65/2 – K70/2, ιδανική όπου υπάρχει ανάγκη για διαχωρισμό και συμπίεση των ανακυκλώσιμων απορριμάτων.

APV 300-500 για ογκώδη απορρίμματα ανακύκλωσης

Πρέσα APV 300-500 για ογκώδη απορρίμματα ανακύκλωσης

APV 100-160 για ογκώδη απορρίμματα ανακύκλωσης

Πρέσσα APV 100-160, για ογκώδη απορρίματα ανακύκλωσης, κατασκευάστηκε για να εξυπηρετεί χρήστες με μεγάλες ποσότητες ογκωδών σκουπιδιών ανακύκλωσης.

Kompakt K65/K70 – Πρέσσα

Πρέσα Kompakt K65 / K70, πολύ μικρή σε διαστάσεις, πολύ δυνατή, πολύ αποτελεσματική, με πλήρωση από επάνω, διευκολύνει ιδιαίτερα τη λειτουργία της.