Σειρά DSG

Επιλέξτε προιόντα για σύγκριση

Μη λιπαινόμενοι αεροσυμπιεστές Kaeser Σειρά DSG

Οι μη λιπαινόμενοι αεροσυμπιεστές χαρακτηρίζονται από την απουσία λιπαντικού κατά τη φάση της συμπίεσης και γι’ αυτό το λόγο απαντώνται κυρίως στη φαρμακοβιομηχανία, στη βιομηχανία τροφίμων και αναψυκτικών και γενικά όπου ο αέρας έρχεται σε επαφή με το τελικό προϊόν.