Κέντρα Παραγωγής, Επεξεργασίας & Αποθήκευσης Πεπιεσμένου Αέρα – SXC

Επιλέξτε προιόντα για σύγκριση

Κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής KAESER SXC 8

Κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής Kaeser SXC 8, με ιμάντα, διατίθεται με κάθετο αεροφυλάκιο και ενσωματωμένο ξηραντή ψυκτικού τύπου. Ο υψηλής παροχής ηλεκτροκινητήρας ΙΕ2 εγγυάται μέγιστη παραγωγή με ελάχιστη κατανάλωση.

Κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής KAESER SXC 6

Κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής Kaeser SXC 6, με ιμάντα, διατίθεται με κάθετο αεροφυλάκιο και ενσωματωμένο ξηραντή ψυκτικού τύπου. Ο υψηλής παροχής ηλεκτροκινητήρας ΙΕ2 εγγυάται μέγιστη παραγωγή με ελάχιστη κατανάλωση.

Κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής KAESER SXC 4

Κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής Kaeser SXC 4, με ιμάντα, διατίθεται με κάθετο αεροφυλάκιο και ενσωματωμένο ξηραντή ψυκτικού τύπου. Ο υψηλής παροχής ηλεκτροκινητήρας ΙΕ2 εγγυάται μέγιστη παραγωγή με ελάχιστη κατανάλωση.

Κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής KAESER SXC 3

Κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής Kaeser SXC 3, με ιμάντα, διατίθεται με κάθετο αεροφυλάκιο και ενσωματωμένο ξηραντή ψυκτικού τύπου. Ο υψηλής παροχής ηλεκτροκινητήρας ΙΕ2 εγγυάται μέγιστη παραγωγή με ελάχιστη κατανάλωση.