Πλήρη κέντρα Aircenter

Επιλέξτε προιόντα για σύγκριση

Κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής KAESER AIRCENTER 12 SFC – σειρά SM (10hp)

Το SM AIRCENTER είναι «Ολοκληρωμένο Κέντρο παραγωγής, επεξεργασίας και αποθήκευσης πεπιεσμένου αέρα» που καταλαμβάνει τον ελάχιστο δυνατό χώρο. Είναι δηλαδή κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής KAESER, εφοδιασμένος με ξηραντή και αεροφυλάκιο που περιλαμβάνονται σε ένα κοινό περίβλημα που λειτουργούν ως ένα ενιαίο…..

Κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής KAESER AIRCENTER 15 – σειρά SM (13hp)

AIRCENTER 15, κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής Kaeser, της σειράς SM, για χρήστες που απαιτούν μέγιστη διαθεσιμότητα και υψηλή παροχή ανεξαρτήτως μεγέθους. Συνδυάζουν την ευκολία χρήσης με μεγάλη ευελιξία προσφέροντας πολύ μεγάλο εύρος μοντέλων και επιλογών.

Κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής KAESER AIRCENTER 12 – σειρά SM (10hp)

Το SM AIRCENTER είναι «Ολοκληρωμένο Κέντρο παραγωγής, επεξεργασίας και αποθήκευσης πεπιεσμένου αέρα» που καταλαμβάνει τον ελάχιστο δυνατό χώρο. Είναι δηλαδή κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής KAESER, εφοδιασμένος με ξηραντή και αεροφυλάκιο που περιλαμβάνονται σε ένα κοινό περίβλημα που λειτουργούν ως ένα ενιαίο…..

Κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής KAESER AIRCENTER 9 – σειρά SM (7,5hp)

Το SM AIRCENTER είναι «Ολοκληρωμένο Κέντρο παραγωγής, επεξεργασίας και αποθήκευσης πεπιεσμένου αέρα» που καταλαμβάνει τον ελάχιστο δυνατό χώρο. Είναι δηλαδή κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής KAESER, εφοδιασμένος με ξηραντή και αεροφυλάκιο που περιλαμβάνονται σε ένα κοινό περίβλημα που λειτουργούν ως ένα ενιαίο…..