Λιπαινόμενοι Αεροσυμπιεστές – από 18,5 έως 500 kW

Επιλέξτε Κατηγορία

Λιπαινόμενοι αεροσυμπιεστές – Aπό 18,5 έως 500 kW (25 – 675 Hp) – Με απευθείας 1:1 μετάδοση κίνησης.