Πετρελαιοκίνητοι

Επιλέξτε προιόντα για σύγκριση

Μ350 Mobilair Πετρελαιοκίνητοι φορητοί αεροσυμπιεστές

Απόδοση: 24 έως 34 m³/min
(850 έως 1200 cfm)
Πίεση: 8,6 έως 14 bar
(125 έως 200 psi)

Οι φορητοί αεροσυμπιεστές MOBILAIR είναι εύκολοι στον χειρισμό, παρέχουν άριστη προσβασιμότητα στα εξαρτήματα και είναι εύκολοι στη συντήρηση. Στις δυνατότητες συμπεριλαμβάνονται επίσης αυτόματη παρακολούθηση και τερματισμός λειτουργίας.

Μ250 Mobilair Πετρελαιοκίνητοι φορητοί αεροσυμπιεστές

Οι φορητοί αεροσυμπιεστές MOBILAIR είναι εύκολοι στον χειρισμό, παρέχουν άριστη προσβασιμότητα στα εξαρτήματα και είναι εύκολοι στη συντήρηση. Στις δυνατότητες συμπεριλαμβάνονται επίσης αυτόματη παρακολούθηση και τερματισμός λειτουργίας.

ΣΕΙΡΑ Μ170 – Μ200 Πετρελαιοκίνητοι φορητοί αεροσυμπιεστές

Απόδοση:11,5 έως 21,2 m³/min 405 έως 750 cfm) Πίεση: 7 έως 14 bar (100 έως 200 psi) Οι φορητοί αεροσυμπιεστές MOBILAIR είναι εύκολοι στον χειρισμό, παρέχουν άριστη προσβασιμότητα στα εξαρτήματα και είναι εύκολοι στη συντήρηση. Στις δυνατότητες συμπεριλαμβάνονται επίσης αυτόματη παρακολούθηση και τερματισμός λειτουργίας.

ΣΕΙΡΑ Μ114 – Μ135 Πετρελαιοκίνητοι φορητοί αεροσυμπιεστές

Απόδοση:7,5 έως 13 m³/min
(180 έως 250 cfm)
Πίεση: 7 έως 14 bar
(100 έως 200 psi) Οι φορητοί αεροσυμπιεστές MOBILAIR είναι εύκολοι στον χειρισμό, παρέχουν άριστη προσβασιμότητα στα εξαρτήματα και είναι εύκολοι στη συντήρηση. Στις δυνατότητες συμπεριλαμβάνονται επίσης αυτόματη παρακολούθηση και τερματισμός λειτουργίας.

ΣΕΙΡΑ Μ80 – Μ122 Πετρελαιοκίνητοι φορητοί αεροσυμπιεστές

Απόδοση:5,5 έως 11,1 m³/min
(195 έως390 cfm)
Πίεση: 7 έως 14 bar
(100 έως 200 psi) Οι φορητοί αεροσυμπιεστές MOBILAIR είναι εύκολοι στον χειρισμό, παρέχουν άριστη προσβασιμότητα στα εξαρτήματα και είναι εύκολοι στη συντήρηση. Στις δυνατότητες συμπεριλαμβάνονται επίσης αυτόματη παρακολούθηση και τερματισμός λειτουργίας.

ΣΕΙΡΑ Μ57 – Μ70 Πετρελαιοκίνητοι φορητοί αεροσυμπιεστές

Απόδοση:5,1 έως 7 m³/min 180 έως 250 cfm) Πίεση: 7 έως 10 bar (100 έως 145 psi) Οι φορητοί αεροσυμπιεστές MOBILAIR είναι εύκολοι στον χειρισμό, παρέχουν άριστη προσβασιμότητα στα εξαρτήματα και είναι εύκολοι στη συντήρηση. Στις δυνατότητες συμπεριλαμβάνονται επίσης αυτόματη παρακολούθηση και τερματισμός λειτουργίας.

ΣΕΙΡΑ Μ43 – Μ52 Πετρελαιοκίνητοι φορητοί αεροσυμπιεστές

Απόδοση:14,15 έως 5,2 m³/min
145 έως 185 cfm)
Πίεση: 7 έως 10 bar
(100 έως 145 psi) Οι φορητοί αεροσυμπιεστές MOBILAIR είναι εύκολοι στον χειρισμό, παρέχουν άριστη προσβασιμότητα στα εξαρτήματα και είναι εύκολοι στη συντήρηση. Στις δυνατότητες συμπεριλαμβάνονται επίσης αυτόματη παρακολούθηση και τερματισμός λειτουργίας.

ΣΕΙΡΑ Μ20 – Μ31 Πετρελαιοκίνητοι φορητοί αεροσυμπιεστές

Απόδοση:1,9 έως 3,15 m³/min
67 έως 110 cfm)
Πίεση: 7 έως 14 bar
(100 έως 200 psi) Οι φορητοί αεροσυμπιεστές MOBILAIR είναι εύκολοι στον χειρισμό, παρέχουν άριστη προσβασιμότητα στα εξαρτήματα και είναι εύκολοι στη συντήρηση. Στις δυνατότητες συμπεριλαμβάνονται επίσης αυτόματη παρακολούθηση και τερματισμός λειτουργίας.