Πετρελαιοκίνητοι με γεννήτρια

Επιλέξτε προιόντα για σύγκριση

ΣΕΙΡΑ Μ115 8,5kVA – M135 23kVa Πετρελαιοκίνητοι φορητοί αεροσυμπιεστές με γεννήτρια

Απόδοση:7,5 έως 13 m³/min
(265 έως 460 cfm)
Πίεση: 7 έως 14 bar
(100 έως 200 psi)

Οι φορητοί αεροσυμπιεστές MOBILAIR είναι εύκολοι στον χειρισμό, παρέχουν άριστη προσβασιμότητα στα εξαρτήματα και είναι εύκολοι στη συντήρηση. Στις δυνατότητες συμπεριλαμβάνονται επίσης αυτόματη παρακολούθηση και τερματισμός λειτουργίας.

ΣΕΙΡΑ Μ80 8,5kVA – M100 13kVa Πετρελαιοκίνητοι φορητοί αεροσυμπιεστές με γεννήτρια

Απόδοση:5,5 έως 10,2 m³/min
(195 έως 360 cfm)
Πίεση: 7 έως 12 bar
(100 έως 175 psi) Οι φορητοί αεροσυμπιεστές MOBILAIR είναι εύκολοι στον χειρισμό, παρέχουν άριστη προσβασιμότητα στα εξαρτήματα και είναι εύκολοι στη συντήρηση. Στις δυνατότητες συμπεριλαμβάνονται επίσης αυτόματη παρακολούθηση και τερματισμός λειτουργίας.

ΣΕΙΡΑ Μ36 13kVA – M64 13kVa Πετρελαιοκίνητοι φορητοί αεροσυμπιεστές με γεννήτρια

Απόδοση:3,9 έως 6,4 m³/min
(125 έως 225 cfm)
Πίεση: 7 έως 10 bar
(100 έως 145 psi) Οι φορητοί αεροσυμπιεστές MOBILAIR είναι εύκολοι στον χειρισμό, παρέχουν άριστη προσβασιμότητα στα εξαρτήματα και είναι εύκολοι στη συντήρηση. Στις δυνατότητες συμπεριλαμβάνονται επίσης αυτόματη παρακολούθηση και τερματισμός λειτουργίας.

ΣΕΙΡΑ Μ27 6,5kVA – M31 6,5kVa Πετρελαιοκίνητοι φορητοί αεροσυμπιεστές με γεννήτρια

Απόδοση:1,9 έως 3 m³/min
(67 έως 105 cfm)
Πίεση: 7 bar
(100 psi) Οι φορητοί αεροσυμπιεστές MOBILAIR είναι εύκολοι στον χειρισμό, παρέχουν άριστη προσβασιμότητα στα εξαρτήματα και είναι εύκολοι στη συντήρηση. Στις δυνατότητες συμπεριλαμβάνονται επίσης αυτόματη παρακολούθηση και τερματισμός λειτουργίας.