Φυσητήρες επί βάσεως

Επιλέξτε προιόντα για σύγκριση

Λοβοφόροι φυσητήρες Kaeser – Σειρά HB

Ισχύς από 55 έως 250 kW /
Πίεση από 300 έως 1000 mbar /
Παροχή από 32.26 έως 152.48m3/min

Λοβοφόροι φυσητήρες Kaeser – Σειρά FB

Ισχύς από 30 έως 132 kW /
Πίεση από 300 έως 1000 mbar /
Παροχή από 23.67 έως 69.77m3/min

Λοβοφόροι φυσητήρες Kaeser – Σειρά EB

Ισχύς από 18.5 έως 75 kW /
Πίεση από 300 έως 1000 mbar /
Παροχή από 13.85 έως 39.24 m3/min

Λοβοφόροι φυσητήρες Kaeser – Σειρά DB

Ισχύς από 7.5 έως 45 kW /
Πίεση από 300 έως 1000 mbar /
Παροχή από 6.58 έως 21.65 m3/min

Λοβοφόροι φυσητήρες Kaeser – Σειρά CB

Ισχύς από 5.5 έως 30 kW /
Πίεση από 300 έως 1000 mbar /
Παροχή από 2.85 έως 12.07 m3/min

Λοβοφόροι φυσητήρες Kaeser – Σειρά BB

Ισχύς από 1.5 έως 15 kW /
Πίεση από 300 έως 1000 mbar /
Παροχή από 0.58 έως 8.02 m3/min