Αντλίες κενού

Επιλέξτε προιόντα για σύγκριση

ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΕΝΟΥ KAESER ΣΕΙΡΑ: ASV, BSV, CSV

Τα συστήματα κοχλιοφόρων αντλιών κενού επιτυγχάνουν κενό έως και 99% (αποκαλούμενο και «low vacuum»). Ορισμένα παραδείγματα εφαρμογής είναι η αναρρόφηση σκόνης, η συσκευασία, οι διαδικασίες επιθεώρησης, η πλήρωση φιαλών και σωλήνων, η ξήρανση, η απαεριοποίηση και το φιλτράρισμα……