Μεταψύκτες

Επιλέξτε προιόντα για σύγκριση

PARKER HIROSS – Υδρόψυκτοι Μεταψύκτες

Οι Hypercool αντιπροσωπεύουν την πιο εκτεταμένη γκάμα από υδρόψυκτους και αερόψυκτους μεταψύκτες, συμπεριλαμβάνοντας μοντέλα με ειδικά υλικά και προδιαγραφές υψηλών πιέσεων.

PARKER HIROSS Αερόψυκτοι Μεταψύκτες

Οι Hypercool, αντιπροσωπεύουν την πιο εκτεταμένη γκάμα από υδρόψυκτους και αερόψυκτους μεταψύκτες, συμπεριλαμβάνοντας μοντέλα με ειδικά υλικά και προδιαγραφές υψηλών πιέσεων.