Ξηραντές KRYOSEK από 0,35-4,5 m3/min

Επιλέξτε προιόντα για σύγκριση

Ξηραντής ψυκτικού τύπου Kaeser TCH 45

Ξηραντής ψυκτικού τύπου Kaeser TCH 45, εγγυώνται υψηλή απόδοση ξήρανσης ακόμα και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές. Διαθέτουν γενναιόδωρα διαστασιολογημένους εναλλάκτες θερμότητας καθώς και συμπυκνωτές υγρασίας. Βασίζονται στην λειτουργία Hot gas bypass.

Ξηραντής ψυκτικού τύπου Kaeser TCH 35

Ξηραντής ψυκτικού τύπου Kaeser TCH 35, εγγυώνται υψηλή απόδοση ξήρανσης ακόμα και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές. Διαθέτουν γενναιόδωρα διαστασιολογημένους εναλλάκτες θερμότητας καθώς και συμπυκνωτές υγρασίας. Βασίζονται στην λειτουργία Hot gas bypass.

Ξηραντής ψυκτικού τύπου Kaeser TCH 32

Ξηραντής ψυκτικού τύπου Kaeser TCH 32, εγγυώνται υψηλή απόδοση ξήρανσης ακόμα και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές. Διαθέτουν γενναιόδωρα διαστασιολογημένους εναλλάκτες θερμότητας καθώς και συμπυκνωτές υγρασίας. Βασίζονται στην λειτουργία Hot gas bypass.

Ξηραντής ψυκτικού τύπου Kaeser TCH 27

Ξηραντής ψυκτικού τύπου Kaeser TCH 27, εγγυώνται υψηλή απόδοση ξήρανσης ακόμα και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές. Διαθέτουν γενναιόδωρα διαστασιολογημένους εναλλάκτες θερμότητας καθώς και συμπυκνωτές υγρασίας. Βασίζονται στην λειτουργία Hot gas bypass.

Ξηραντής ψυκτικού τύπου Kaeser TΒH 23

Ξηραντής ψυκτικού τύπου Kaeser TΒH 23, εγγυώνται υψηλή απόδοση ξήρανσης ακόμα και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές. Διαθέτουν γενναιόδωρα διαστασιολογημένους εναλλάκτες θερμότητας καθώς και συμπυκνωτές υγρασίας. Βασίζονται στην λειτουργία Hot gas bypass.

Ξηραντής ψυκτικού τύπου Kaeser TΒH 16

Ξηραντής ψυκτικού τύπου Kaeser TΒH 16, εγγυώνται υψηλή απόδοση ξήρανσης ακόμα και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές. Διαθέτουν γενναιόδωρα διαστασιολογημένους εναλλάκτες θερμότητας καθώς και συμπυκνωτές υγρασίας. Βασίζονται στην λειτουργία Hot gas bypass.

Ξηραντής ψυκτικού τύπου Kaeser TΒH 14

Ξηραντής ψυκτικού τύπου Kaeser TΒH 14, εγγυώνται υψηλή απόδοση ξήρανσης ακόμα και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές. Διαθέτουν γενναιόδωρα διαστασιολογημένους εναλλάκτες θερμότητας καθώς και συμπυκνωτές υγρασίας. Βασίζονται στην λειτουργία Hot gas bypass.

Ξηραντής ψυκτικού τύπου Kaeser TAH 10

Ξηραντής ψυκτικού τύπου Kaeser TAH 10, εγγυώνται υψηλή απόδοση ξήρανσης ακόμα και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές. Διαθέτουν γενναιόδωρα διαστασιολογημένους εναλλάκτες θερμότητας καθώς και συμπυκνωτές υγρασίας. Βασίζονται στην λειτουργία Hot gas bypass.

Ξηραντής ψυκτικού τύπου Kaeser TAH 7

Ξηραντής ψυκτικού τύπου Kaeser TAH 7, εγγυώνται υψηλή απόδοση ξήρανσης ακόμα και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές. Διαθέτουν γενναιόδωρα διαστασιολογημένους εναλλάκτες θερμότητας καθώς και συμπυκνωτές υγρασίας. Βασίζονται στην λειτουργία Hot gas bypass.

Ξηραντής ψυκτικού τύπου Kaeser TAH 5

Ξηραντής ψυκτικού τύπου Kaeser TAH 5, εγγυώνται υψηλή απόδοση ξήρανσης ακόμα και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές. Διαθέτουν γενναιόδωρα διαστασιολογημένους εναλλάκτες θερμότητας καθώς και συμπυκνωτές υγρασίας. Βασίζονται στην λειτουργία Hot gas bypass.