Φίλτρα Kaeser από 15-248 m3/min

Επιλέξτε προιόντα για σύγκριση

Σειρά FG

Φίλτρο ενεργού άνθρακα. Αποκλειστικά για χρήση κατακράτησης οσμών και ατμών λιπαντικών.

Σειρά FF

Υπομικρονικό φίλτρο πολλαπλών στιβάδων (extra) όμοιο με την σειρά KB αλλά χρησιμοποιείται για υψηλότερη κατηγορία καθαριότητας.

Σειρά FD

Φίλτρο σκόνης, αποκλειστικά για χρήση κατακράτησης στερεών σωματιδίων.

Σειρά FB

Υπομικρονικό φίλτρο πολλαπλών στιβάδων (basic). Για φιλτράρισμα στερεών και υγρών αερολειμμάτων και σωματιδίων.

Σειρά FFG

Σύνθετο φίλτρο πολλαπλών στιβάδων και ενεργού άνθρακα.
Συνδυασμός της χρήσης ΚΕ & ΚΑ για φιλτράρισμα αερολυμμάτων, ατμών, λιπαντικών, οσμών και μικροσωματιδίων.

Γενικές πληροφορίες

Γενικές πληροφορίες για τα φίλτρα πεπιεσμένου αέρα της Kaeser.