Φίλτρα Kaeser από 0,6-14,2 m3/min

Επιλέξτε προιόντα για σύγκριση

Σειρά ΚΕΑ

Σύνθετο φίλτρο πολλαπλών στιβάδων και ενεργού άνθρακα.
Συνδυασμός της χρήσης ΚΕ & ΚΑ για φιλτράρισμα αερολυμμάτων, ατμών, λιπαντικών, οσμών και μικροσωματιδίων.

Σειρά ΚΒΕ

Σύνθετο φίλτρο πολλαπλών στιβάδων (basic & extra). Συνδιασμός της χρήσης KB & KE για υψηλότερη ασφάλεια στην ποιότητα του αέρα.

Σειρά ΚΑ

Φίλτρο ενεργού άνθρακα. Αποκλειστικά για χρήση κατακράτησης οσμών και ατμών λιπαντικών.

Σειρά ΚΕ

Υπομικρονικό φίλτρο πολλαπλών στιβάδων (extra) όμοιο με την σειρά KB αλλά χρησιμοποιείται για υψηλότερη κατηγορία καθαριότητας.

Σειρά KD

Φίλτρο σκόνης, αποκλειστικά για χρήση κατακράτησης στερεών σωματιδίων.

Σειρά KB

Υπομικρονικό φίλτρο πολλαπλών στιβάδων (basic). Για φιλτράρισμα στερεών και υγρών αερολειμμάτων και σωματιδίων.

Γενικές πληροφορίες

Γενικές πληροφορίες για τα φίλτρα πεπιεσμένου αέρα της Kaeser.