Επεξεργασία Πεπιεσμένου Αέρα

Επιλέξτε Κατηγορία

Οι αεροσυμπιεστές παράγουν πεπιεσμένο αέρα. Για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα απαιτούνται συστήματα ξήρανσης και φιλτραρίσματος. Ο αεροσυμπιεστής μπορεί να συνδεθεί με μεταψύκτη, ξηραντή καθώς και φίλτρα αέρα. Τόσο οι εμβολοφόροι αεροσυμπιεστές όσο και οι κοχλιοφόροι αεροσυμπιεστές, απαιτούν συστήματα επεξεργασίας.