Υψηλής Πίεσης Αεροσυμπιεστές

Επιλέξτε προιόντα για σύγκριση

Αεροσυμπιεστής KAESER K 1600-2-G/H35

Εμβολοφόρος αεροσυμπιεστής KAESER, υψηλής πίεσης για βιομηχανική χρήση.

Αεροσυμπιεστής KAESER K 1300-2-G/H35

Εμβολοφόρος αεροσυμπιεστής KAESER, υψηλής πίεσης για βιομηχανική χρήση.

Αεροσυμπιεστής KAESER K 1000-2-G/H35

Εμβολοφόρος αεροσυμπιεστής KAESER, υψηλής πίεσης για βιομηχανική χρήση.

Αεροσυμπιεστής KAESER K 700-2-G/H35

Εμβολοφόρος αεροσυμπιεστής KAESER, υψηλής πίεσης για βιομηχανική χρήση.

Αεροσυμπιεστής KAESER K 500-2-G/H35

Εμβολοφόρος αεροσυμπιεστής KAESER, υψηλής πίεσης για βιομηχανική χρήση.

Αεροσυμπιεστής KAESER K 350-2-G/H35

Εμβολοφόρος αεροσυμπιεστής KAESER, υψηλής πίεσης για βιομηχανική χρήση.

Αεροσυμπιεστής KAESER K 250-2-G/H35

Εμβολοφόρος αεροσυμπιεστής KAESER, υψηλής πίεσης για βιομηχανική χρήση.

Αεροσυμπιεστής KAESER K 175-2-G/H35

Εμβολοφόρος αεροσυμπιεστής KAESER, υψηλής πίεσης για βιομηχανική χρήση.