Κέντρα παραγωγής και επεξεργασίας

Επιλέξτε προιόντα για σύγκριση

Εμβολοφόρος αεροσυμπιεστής AIRBOX CENTER 1000-2

Airbox Center 1000-2, εμβολοφόρος αεροσυμπιεστής της Kaeser, ο οποίος διαθέτει ενσωματωμένο αεροφυλάκιο, ξηραντή, για εργαστηριακή και επαγγελματική χρήση.

Εμβολοφόρος αεροσυμπιεστής AIRBOX CENTER 1500

Airbox Center 1500, εμβολοφόρος αεροσυμπιεστής της Kaeser, ο οποίος διαθέτει ενσωματωμένο αεροφυλάκιο, ξηραντή, για εργαστηριακή και επαγγελματική χρήση.

Εμβολοφόρος αεροσυμπιεστής AIRBOX CENTER 840

Airbox Center 840, εμβολοφόρος αεροσυμπιεστής της Kaeser, ο οποίος διαθέτει ενσωματωμένο αεροφυλάκιο, ξηραντή, για εργαστηριακή και επαγγελματική χρήση.

Εμβολοφόρος αεροσυμπιεστής AIRBOX CENTER 550

Airbox Center 550, εμβολοφόρος αεροσυμπιεστής της Kaeser, ο οποίος διαθέτει ενσωματωμένο αεροφυλάκιο, ξηραντή, για εργαστηριακή και επαγγελματική χρήση

Εμβολοφόρος αεροσυμπιεστής AIRBOX CENTER 400

Airbox Center 400, εμβολοφόρος αεροσυμπιεστής της Kaeser, ο οποίος διαθέτει ενσωματωμένο αεροφυλάκιο, ξηραντή, για εργαστηριακή και επαγγελματική χρήση.

Εμβολοφόρος αεροσυμπιεστής AIRBOX 1000-2

Airbox 1000-2, εμβολοφόρος αεροσυμπιεστής της Kaeser, ο οποίος διαθέτει ενσωματωμένο αεροφυλάκιο, ξηραντή, για εργαστηριακή και επαγγελματική χρήση.

Εμβολοφόρος αεροσυμπιεστής Airbox 1500

Airbox 1500, εμβολοφόρος αεροσυμπιεστής της Kaeser, ο οποίος διαθέτει ενσωματωμένο αεροφυλάκιο, ξηραντή, για εργαστηριακή και επαγγελματική χρήση.

Εμβολοφόρος αεροσυμπιεστής AIRBOX 840

Airbox 840, εμβολοφόρος αεροσυμπιεστής της Kaeser, ο οποίος διαθέτει ενσωματωμένο αεροφυλάκιο, ξηραντή, για εργαστηριακή και επαγγελματική χρήση.

Εμβολοφόρος αεροσυμπιεστής AIRBOX 550

Airbox 550, εμβολοφόρος αεροσυμπιεστής της Kaeser, ο οποίος διαθέτει ενσωματωμένο αεροφυλάκιο, ξηραντή, για εργαστηριακή και επαγγελματική χρήση

Εμβολοφόρος αεροσυμπιεστής AIRBOX 400

Airbox 400, εμβολοφόρος αεροσυμπιεστής της Kaeser, ο οποίος διαθέτει ενσωματωμένο αεροφυλάκιο, ξηραντή, για εργαστηριακή και επαγγελματική χρήση.