Βιομηχανικοί εμβολοφόροι μη λιπαινόμενοι

Επιλέξτε προιόντα για σύγκριση

Εμβολοφόρος αεροσυμπιεστής ΚCT 1000-2

Εμβολοφόρος αεροσυμπιεστής KAESER, με διπλή μη λιπαινόμενη κεφαλή συμπίεσης. Για βιομηχανική χρήση.

Εμβολοφόρος αεροσυμπιεστής ΚCT 550

Εμβολοφόρος αεροσυμπιεστής KAESER, με διπλή μη λιπαινόμενη κεφαλή συμπίεσης. Για βιομηχανική χρήση.

Εμβολοφόρος αεροσυμπιεστής ΚCT 840

Εμβολοφόρος αεροσυμπιεστής KAESER, με διπλή μη λιπαινόμενη κεφαλή συμπίεσης. Για βιομηχανική χρήση.

Εμβολοφόρος αεροσυμπιεστής ΚCT 401

Εμβολοφόρος αεροσυμπιεστής KAESER, με διπλή μη λιπαινόμενη κεφαλή συμπίεσης. Για βιομηχανική χρήση.

Εμβολοφόρος αεροσυμπιεστής ΚCT 180

Εμβολοφόρος αεροσυμπιεστής KAESER, με διπλή μη λιπαινόμενη κεφαλή συμπίεσης. Για βιομηχανική χρήση.

Εμβολοφόρος αεροσυμπιεστής ΚCT 1500

Εμβολοφόρος αεροσυμπιεστής KAESER, με διπλή μη λιπαινόμενη κεφαλή συμπίεσης. Για βιομηχανική χρήση.

Εμβολοφόρος αεροσυμπιεστής ΚCT 420

Εμβολοφόρος αεροσυμπιεστής KAESER, με διπλή μη λιπαινόμενη κεφαλή συμπίεσης. Για βιομηχανική χρήση.

Εμβολοφόρος αεροσυμπιεστής ΚCT 230

Εμβολοφόρος αεροσυμπιεστής KAESER, με διπλή μη λιπαινόμενη κεφαλή συμπίεσης. Για βιομηχανική χρήση.

Εμβολοφόρος αεροσυμπιεστής ΚCT 110

Εμβολοφόρος αεροσυμπιεστής KAESER, με διπλή μη λιπαινόμενη κεφαλή συμπίεσης. Για βιομηχανική χρήση.

Εμβολοφόρος αεροσυμπιεστής KCTD 420-100

Εμβολοφόρος αεροσυμπιεστής KAESER, με διπλή μη λιπαινόμενη κεφαλή συμπίεσης. Για βιομηχανική χρήση.