Τριφασικοί αεροσυμπιεστές επί βάσεως

Επιλέξτε προιόντα για σύγκριση

Εμβολοφόρος αεροσυμπιεστής Κ100/BF20

Εμβολοφόρος αεροσυμπιεστής επί βάσεως Κ100/BF20, συμπαγής, πλήρως εξοπλισμένος.

Εμβολοφόρος αεροσυμπιεστής K60/BF15

Εμβολοφόρος αεροσυμπιεστής επί βάσεως Κ60/BF15, συμπαγής, πλήρως εξοπλισμένος.

Εμβολοφόρος αεροσυμπιεστής K50/BF10

Εμβολοφόρος αεροσυμπιεστής επί βάσεως Κ50/BF10, συμπαγής, πλήρως εξοπλισμένος.

Εμβολοφόρος αεροσυμπιεστής Κ30/BF7,5

Εμβολοφόρος αεροσυμπιεστής επί βάσεως Κ30/BF7,5, συμπαγής, πλήρως εξοπλισμένος.

Εμβολοφόρος αεροσυμπιεστής K28/BF5,5

Εμβολοφόρος αεροσυμπιεστής επί βάσεως Κ28/BF5,5, συμπαγής, πλήρως εξοπλισμένος.