Μονοφασικοί αεροσυμπιεστές απευθείας μετάδοσης

Επιλέξτε προιόντα για σύγκριση

Αεροσυμπιεστής Εμβολοφόρος AEG L 50-2

Μονοφασικός αεροσυμπιεστής 2 Hp. Η σειρά μονοφασικών αεροσυμπιεστών απευθείας σύμπλεξης AEG Ιταλίας διαθέτει αεροσυμπιεστές αερόψυκτους ελαιολίπαντους με κεφαλές κατασκευασμένες από χυτοχάλυβα για υψηλή απόδοση.

Αεροσυμπιεστής Εμβολοφόρος AEG L 24-2

Μονοφασικός αεροσυμπιεστής 2 Hp.
Η σειρά μονοφασικών αεροσυμπιεστών απευθείας σύμπλεξης AEG Ιταλίας διαθέτει αεροσυμπιεστές αερόψυκτους ελαιολίπαντους με κεφαλές κατασκευασμένες από χυτοχάλυβα για υψηλή απόδοση.