Λιπαινόμενοι αεροσυμπιεστές σειρά Tandem

Δείτε αναλυτικά του αεροσυμπιεστές Kaeser στην ιστοσελίδα gr.kaeser.com

Επιλέξτε προιόντα για σύγκριση

Αεροσυμπιεστής KAESER KCCD 130-100

Εμβολοφόρος αεροσυμπιεστής KAESER, με διπλή λιπαινόμενη κεφαλή συμπίεσης. Για βιομηχανική χρήση.

Αεροσυμπιεστής Kaeser KCD 350-100

Εμβολοφόρος αεροσυμπιεστής KAESER, με διπλή λιπαινόμενη κεφαλή συμπίεσης. Για βιομηχανική χρήση.

Αεροσυμπιεστής KAESER KCD 450-100

Εμβολοφόρος αεροσυμπιεστής KAESER, με διπλή λιπαινόμενη κεφαλή συμπίεσης. Για βιομηχανική χρήση.

Αεροσυμπιεστής KAESER KCCD 130-150

Εμβολοφόρος αεροσυμπιεστής KAESER, με διπλή λιπαινόμενη κεφαλή συμπίεσης. Για βιομηχανική χρήση.

Αεροσυμπιεστής KAESER KCD 350-350

Εμβολοφόρος αεροσυμπιεστής KAESER, με διπλή λιπαινόμενη κεφαλή συμπίεσης. Για βιομηχανική χρήση.

Αεροσυμπιεστής KAESER KCD 450-350

Εμβολοφόρος αεροσυμπιεστής KAESER, με διπλή λιπαινόμενη κεφαλή συμπίεσης. Για βιομηχανική χρήση

Αεροσυμπιεστής KAESER KCD 630-350

Εμβολοφόρος αεροσυμπιεστής KAESER, με διπλή λιπαινόμενη κεφαλή συμπίεσης. Για βιομηχανική χρήση.

Αεροσυμπιεστής KAESER KCD 840-350

Εμβολοφόρος αεροσυμπιεστής KAESER, με διπλή λιπαινόμενη κεφαλή συμπίεσης. Για βιομηχανική χρήση.