Λιπαινόμενοι αεροσυμπιεστές σειρά Premium

Επιλέξτε προιόντα για σύγκριση

Αεροσυμπιεστής KAESER 150-2/16 W

Εμβολοφόρος Kaeser 200/30 W, premium car, αεροσυμπιεστής για επαγγελματική και σκληρή χρήση.

Αεροσυμπιεστής KAESER 450/30W

Εμβολοφόρος Kaeser 450/30 W, premium car, αεροσυμπιεστής για επαγγελματική και σκληρή χρήση.

Αεροσυμπιεστής KAESER 350/30W

Εμβολοφόρος Kaeser 350/30 W, premium car, αεροσυμπιεστής για επαγγελματική και σκληρή χρήση.

Αεροσυμπιεστής KAESER 300/30W

Εμβολοφόρος Kaeser 300/30 W, premium car, αεροσυμπιεστής για επαγγελματική και σκληρή χρήση.

Αεροσυμπιεστής KAESER 250/30W

Εμβολοφόρος Kaeser 200/30 W, premium car, για επαγγελματίες με υψηλές απαιτήσεις και σκληρή εργασία.

Αεροσυμπιεστής KAESER 200/30W

Εμβολοφόρος Kaeser 200/30 W, premium car, αεροσυμπιεστής για επαγγελματική και σκληρή χρήση.