Λιπαινόμενοι αεροσυμπιεστές σειρά Classic

Επιλέξτε προιόντα για σύγκριση

Αεροσυμπιεστής KAESER 210/10 W Mini

Εμβολοφόρος Kaeser 210/10W mini classic, αεροσυμπιεστής για ερασιτεχνική ή και επαγγελματική χρήση.

Αεροσυμπιεστής KAESER 210/25 W

Εμβολοφόρος Kaeser 210/25W classic, αεροσυμπιεστής για ερασιτεχνική ή και επαγγελματική χρήση.

Αεροσυμπιεστής KAESER 210/50 W

Εμβολοφόρος Kaeser 210/50W classic, αεροσυμπιεστής για ερασιτεχνική ή και επαγγελματική χρήση.

Αεροσυμπιεστής KAESER 270/25 W

Εμβολοφόρος Kaeser 270/25W classic, αεροσυμπιεστής για ερασιτεχνική ή και επαγγελματική χρήση.

Αεροσυμπιεστής KAESER 270/50 W

Εμβολοφόρος Kaeser 270/50W classic, αεροσυμπιεστής για ερασιτεχνική ή και επαγγελματική χρήση.

Αεροσυμπιεστής KAESER 320/25 W

Εμβολοφόρος Kaeser 320/25W classic, αεροσυμπιεστής για ερασιτεχνική ή και επαγγελματική χρήση.

Αεροσυμπιεστής KAESER 320/25 D

Εμβολοφόρος Kaeser 320/25D classic, αεροσυμπιεστής για ερασιτεχνική ή και επαγγελματική χρήση.

Αεροσυμπιεστής KAESER 320/50 W

Εμβολοφόρος Kaeser 320/50W classic, αεροσυμπιεστής για ερασιτεχνική ή και επαγγελματική χρήση.

Αεροσυμπιεστής KAESER 320/90 W

Εμβολοφόρος Kaeser 320/90W classic, αεροσυμπιεστής για ερασιτεχνική ή και επαγγελματική χρήση.

Αεροσυμπιεστής KAESER 320/90 D

Εμβολοφόρος Kaeser 320/90D classic, αεροσυμπιεστής για ερασιτεχνική ή και επαγγελματική χρήση.