Υδρόψυκτοι με αντλία λαδιού

Επιλέξτε προιόντα για σύγκριση

Εμβολοφόρος υπερσυμπιεστής Ν 2001-GW

Υδρόψυκτος, υπερσυμπιεστής εμβολοφόρος Ν 2001-GW, με αντλία λαδιού. Για όλες τις ανάγκες αύξησης πίεσης έως και 45bar.

Εμβολοφόρος υπερσυμπιεστής Ν 1400-GW

Υδρόψυκτος, υπερσυμπιεστής εμβολοφόρος Ν 1400-GW, με αντλία λαδιού. Για όλες τις ανάγκες αύξησης πίεσης έως και 45bar.

Εμβολοφόρος υπερσυμπιεστής Ν 1100-GW

Αερόψυκτος, υπερσυμπιεστής εμβολοφόρος Ν 1100-GW, με αντλία λαδιού και εξωτερικό μεταψύκτη. Για όλες τις ανάγκες αύξησης πίεσης έως και 45bar.

Εμβολοφόρος υπερσυμπιεστής Ν 753 – GW

Υδρόψυκτος, υπερσυμπιεστής εμβολοφόρος Ν 753-GW, με αντλία λαδιού και. Για όλες τις ανάγκες αύξησης πίεσης έως και 45bar.