Αερόψυκτα

Επιλέξτε προιόντα για σύγκριση

Εμβολοφόρος υπερσυμπιεστής Ν 753C-G

Υπερσυμπιεστής εμβολοφόρος Ν 753C-G, με αντλία λαδιού, για όλες τις ανάγκες αύξησης πίεσης έως και 45bar

Εμβολοφόρος υπερσυμπιεστής Ν 502-G

Υπερσυμπιεστής εμβολοφόρος Ν 502G, με αντλία λαδιού, για όλες τις ανάγκες αύξησης πίεσης έως και 45bar

Εμβολοφόρος υπερσυμπιεστής N351-G

Υπερσυμπιεστής εμβολοφόρος Ν 351G με αντλία λαδιού, για όλες τις ανάγκες αύξησης πίεσης έως και 45bar

Εμβολοφόρος υπερσυμπιεστής Ν 153-G

Υπερσυμπιεστής εμβολοφόρος Ν 153G, για όλες τις ανάγκες αύξησης πίεσης έως και 45bar

Εμβολοφόρος υπερσυμπιεστής Ν 253-G

Υπερσυμπιεστής εμβολοφόρος Ν 253-G με αντλία λαδιού, για όλες τις ανάγκες αύξησης πίεσης έως και 45bar

Εμβολοφόρος υπερσυμπιεστής Ν 60G

Υπερσυμπιεστής εμβολοφόρος Ν 60G, για όλες τις ανάγκες αύξησης πίεσης έως και 45bar