Αερόψυκτα με αντλία λαδιού και ανεμιστήρα

Επιλέξτε προιόντα για σύγκριση

Εμβολοφόρος υπερσυμπιεστής Ν 2001-G

Αερόψυκτος, υπερσυμπιεστής εμβολοφόρος Ν 2001-G, με αντλία λαδιού και εξωτερικό μεταψύκτη. Για όλες τις ανάγκες αύξησης πίεσης έως και 45bar.

Εμβολοφόρος υπερσυμπιεστής Ν 1100-G

Αερόψυκτος, υπερσυμπιεστής εμβολοφόρος Ν 1100-G, με αντλία λαδιού και εξωτερικό μεταψύκτη. Για όλες τις ανάγκες αύξησης πίεσης έως και 45bar.

Εμβολοφόρος υπερσυμπιεστής Ν 1400-G

Αερόψυκτος, υπερσυμπιεστής εμβολοφόρος Ν 1400-G, με αντλία λαδιού και εξωτερικό μεταψύκτη. Για όλες τις ανάγκες αύξησης πίεσης έως και 45bar.

Εμβολοφόρος υπερσυμπιεστής Ν 753-G

Αερόψυκτος, υπερσυμπιεστής εμβολοφόρος Ν 753-G, με αντλία λαδιού και εξωτερικό μεταψύκτη. Για όλες τις ανάγκες αύξησης πίεσης έως και 45bar.