Δίκτυα Υψηλής Απόδοσης

Για «καθαρό αέρα στο δίκτυο μέχρι το τελικό σημείο εφαρμογής»
Είναι το έξυπνο σύστημα δικτύωσης από σωλήνες αλουμινίου, ανοξείδωτες χαλυβδοσωλήνες και ταχυσύνδεσμους για δίκτυα πεπιεσμένου αέρα, κενού και αδρανών αερίων. Το μόνο πιστοποιημένο κατά ISO8573. Δείτε όλες τις πιστοποιήσεις…
Είναι ανθεκτικό στη Διάβρωση, τα Ορυκτά και τα συνθετικά έλαια των αεροσυμπιεστών, τα επιθετικά περιβάλλοντα, τα μηχανικά τραντάγματα, τις θερμοκρασιακές εναλλαγές και την υπεριώδη ακτινοβολία.