Επεξεργασίας Συμπυκνωμάτων

Επιλέξτε προιόντα για σύγκριση

Σύστημα επεξεργασίας συμπυκνωμάτων σειρά Aquamat

Τα συμπυκνώματα που δημιουργούνται κατά την φάση συμπίεσης του αέρα και αφαιρούνται άμεσα ή κατακρατούνται στα επόμενα στάδια επεξεργασίας είναι ρύποι που απαγορεύεται να απορριφθούν στο κοινό δίκτυο αποχέτευσης.
Με την σειρά Aquamat γίνεται ο διαχωρισμός των βλαβερών ουσιών από το νερό μειώνοντας τον όγκο αλλά και το κόστος για την αποθήκευση και την επεξεργασία των συμπυκνωμάτων.

Σύστημα επεξεργασίας συμπυκνωμάτων CF75

Σύστημα επεξεργασίας συμπυκνωμάτων CF75, σειρά Aquamat.

Σύστημα επεξεργασίας συμπυκνωμάτων CF38

Σύστημα επεξεργασίας συμπυκνωμάτων CF38, σειρά Aquamat.

Σύστημα επεξεργασίας συμπυκνωμάτων CF19

Σύστημα επεξεργασίας συμπυκνωμάτων CF19, σειρά Aquamat.

Σύστημα επεξεργασίας συμπυκνωμάτων CF9

Σύστημα επεξεργασίας συμπυκνωμάτων CF9, σειρά Aquamat.

Σύστημα επεξεργασίας συμπυκνωμάτων CF6

Σύστημα επεξεργασίας συμπυκνωμάτων CF6, σειρά Aquamat.

Σύστημα επεξεργασίας συμπυκνωμάτων CF3

Σύστημα επεξεργασίας συμπυκνωμάτων CF3, σειρά Aquamat.