Βαμμένα – Γαλβανισμένα – Ανοξείδωτα

Επιλέξτε προιόντα για σύγκριση

Αεροφυλάκιο 10.000 λίτρων

Αεροφυλάκιο 10000lt κάθετο

Κάθετο αεροφυλάκιο 10000lt. Κατάλληλο για χρήση σε εφαρμογές πεπιεσμένου αέρα. Συνοδεύεται με πιστοποιητικό καταλληλότητας CE 2009/105/EC (87/404).

Κάθετο αεροφυλάκιο 8000 λίτρων

Αεροφυλάκιο 8000lt κάθετο

Κάθετο αεροφυλάκιο 8000lt. Κατάλληλο για χρήση σε εφαρμογές πεπιεσμένου αέρα. Συνοδεύεται με πιστοποιητικό καταλληλότητας CE 2009/105/EC (87/404).

Κάθετο αεροφυλάκιο 6000 λίτρων

Αεροφυλάκιο 6000lt κάθετο

Κάθετο αεροφυλάκιο 6000lt. Κατάλληλο για χρήση σε εφαρμογές πεπιεσμένου αέρα. Συνοδεύεται με πιστοποιητικό καταλληλότητας CE 2009/105/EC (87/404).

Αεροφυλάκιο κάθετο 5000 λίτρων

Αεροφυλάκιο 5000lt κάθετο

Κάθετο αεροφυλάκιο 5000lt. Κατάλληλο για χρήση σε εφαρμογές πεπιεσμένου αέρα. Συνοδεύεται με πιστοποιητικό καταλληλότητας CE 2009/105/EC (87/404).

Αεροφυλάκιο κάθετο 4000 λίτρα

Αεροφυλάκιο 4000lt κάθετο

Κάθετο αεροφυλάκιο 4000lt. Κατάλληλο για χρήση σε εφαρμογές πεπιεσμένου αέρα. Συνοδεύεται με πιστοποιητικό καταλληλότητας CE 2009/105/EC (87/404).

Αεροφυλάκιο κάθετο

Αεροφυλάκιο 3000lt κάθετο

Κάθετο αεροφυλάκιο 3000lt. Κατάλληλο για χρήση σε εφαρμογές πεπιεσμένου αέρα. Συνοδεύεται με πιστοποιητικό καταλληλότητας CE 2009/105/EC (87/404).

Αεροφυλάκιο κάθετο 2000lt

Αεροφυλάκιο 2000lt κάθετο

Κάθετο αεροφυλάκιο 2000lt. Κατάλληλο για χρήση σε εφαρμογές πεπιεσμένου αέρα. Συνοδεύεται με πιστοποιητικό καταλληλότητας CE 2009/105/EC  (87/404).

Αεροφυλάκια 900 λίτρα

Αεροφυλάκιο 900lt κάθετο

Κάθετο αεροφυλάκιο 900lt. Κατάλληλο για χρήση σε εφαρμογές πεπιεσμένου αέρα.. Συνοδεύεται με πιστοποιητικό καταλληλότητας CE 2009/105/EC (87/404).

Κάθετο αεροφυλάκιο πεπιεσμένου αέρα

Αεροφυλάκιο 500lt κάθετο

Κάθετο αεροφυλάκιο 500lt . Κατάλληλο για χρήση σε εφαρμογές πεπιεσμένου αέρα. Συνοδεύεται με πιστοποιητικό καταλληλότητας