Αεροφυλάκια Ιταλίας

Επιλέξτε προιόντα για σύγκριση

Αεροφυλάκιο Ιταλίας 5000lt κάθετο

Κάθετο αεροφυλάκιο 5000lt Ιταλικής προέλευσης. Κατάλληλο για χρήση σε εφαρμογές πεπιεσμένου αέρα. Συνοδεύεται με πιστοποιητικό καταλληλότητας PED 97/23 TUV

Αεροφυλάκιο Ιταλίας 4000lt κάθετο

Κάθετο αεροφυλάκιο 4000lt Ιταλικής προέλευσης. Κατάλληλο για χρήση σε εφαρμογές πεπιεσμένου αέρα. Συνοδεύεται με πιστοποιητικό καταλληλότητας PED 97/23 TUV

Αεροφυλάκιο Ιταλίας 3000lt κάθετο

Κάθετο αεροφυλάκιο 3000lt Ιταλικής προέλευσης. Κατάλληλο για χρήση σε εφαρμογές πεπιεσμένου αέρα. Συνοδεύεται με πιστοποιητικό καταλληλότητας PED 97/23 TUV

Αεροφυλάκιο Ιταλίας 2000lt κάθετο

Κάθετο αεροφυλάκιο 2000lt Ιταλικής προέλευσης. Κατάλληλο για χρήση σε εφαρμογές πεπιεσμένου αέρα. Συνοδεύεται με πιστοποιητικό καταλληλότητας PED 97/23 TUV

Αεροφυλάκιο Ιταλίας 1000lt κάθετο

Κάθετο αεροφυλάκιο 1000lt Ιταλικής προέλευσης. Κατάλληλο για χρήση σε εφαρμογές πεπιεσμένου αέρα.. Συνοδεύεται με πιστοποιητικό καταλληλότητας PED 97/23 TUV.

Αεροφυλάκιο Ιταλίας 500lt κάθετο

Κάθετο αεροφυλάκιο 500lt Ιταλικής προέλευσης. Κατάλληλο για χρήση σε εφαρμογές πεπιεσμένου αέρα. Συνοδεύεται με πιστοποιητικό καταλληλότητας CE 87/404.