Αεροφυλάκια γαλβανισμένα Kaeser

Επιλέξτε προιόντα για σύγκριση

Αεροφυλάκιο Kaeser 10000lt κάθετο

Γαλβανισμένο αεροφυλάκιο κάθετο 10000lt Kaeser. Με τριπλάσια διάρκεια ζωής από τα συμβατικά αεροφυλάκια. Προαιρετικά τοποθετούνται βαλβίδες αυτόματης
αποστράγγισης μηδενικής απώλειας.

Αεροφυλάκιο Kaeser 8000lt κάθετο

Γαλβανισμένο αεροφυλάκιο κάθετο 8000lt Kaeser. Με τριπλάσια διάρκεια ζωής από τα συμβατικά αεροφυλάκια. Προαιρετικά τοποθετούνται βαλβίδες αυτόματης
αποστράγγισης μηδενικής απώλειας.

Αεροφυλάκιο Kaeser 5000lt κάθετο

Γαλβανισμένο αεροφυλάκιο κάθετο 5000lt Kaeser. Με τριπλάσια διάρκεια ζωής από τα συμβατικά αεροφυλάκια. Προαιρετικά τοποθετούνται βαλβίδες αυτόματης
αποστράγγισης μηδενικής απώλειας.

Αεροφυλάκιο Kaeser 3000lt κάθετο

Γαλβανισμένο αεροφυλάκιο κάθετο 3000lt Kaeser. Με τριπλάσια διάρκεια ζωής από τα συμβατικά αεροφυλάκια. Προαιρετικά τοποθετούνται βαλβίδες αυτόματης
αποστράγγισης μηδενικής απώλειας.

Αεροφυλάκιο Kaeser 2000lt κάθετο

Γαλβανισμένο αεροφυλάκιο κάθετο 2000lt Kaeser. Με τριπλάσια διάρκεια ζωής από τα συμβατικά αεροφυλάκια. Προαιρετικά τοποθετούνται βαλβίδες αυτόματης αποστράγγισης μηδενικής απώλειας.

Αεροφυλάκιο Kaeser 1000lt κάθετο

Γαλβανισμένο αεροφυλάκιο κάθετο 1000lt Kaeser. Με τριπλάσια διάρκεια ζωής από τα συμβατικά αεροφυλάκια. Προαιρετικά τοποθετούνται βαλβίδες αυτόματης
αποστράγγισης μηδενικής απώλειας.

Αεροφυλάκιο Kaeser 900lt κάθετο

Γαλβανισμένο αεροφυλάκιο κάθετο 900lt Kaeser. Με τριπλάσια διάρκεια ζωής από τα συμβατικά αεροφυλάκια. Προαιρετικά τοποθετούνται βαλβίδες αυτόματης
αποστράγγισης μηδενικής απώλειας.

Αεροφυλάκιο Kaeser 500lt κάθετο

Γαλβανισμένο αεροφυλάκιο κάθετο 500lt Kaeser. Με τριπλάσια διάρκεια ζωής από τα συμβατικά αεροφυλάκια. Προαιρετικά τοποθετούνται βαλβίδες αυτόματης
αποστράγγισης μηδενικής απώλειας.